Hits: 3986
Enquête
‘Persoonlijke Beschikbaarheid
ANW-diensten 2014’
Startdatum: 1 september 2013 -- Einddatum verlengd: 10 oktober 2013

Enquête naar uw* persoonlijke beschikbaarheid voor de ANW-diensten in 2014

Stelt u zich voor dat u in 2014 geen enkele verplichting meer heeft om ANW-diensten te doen, behalve de herregistratie-eis van de HVRC: 50 dienstuur per jaar (25 voor een seniorhuisarts) en u vervolgens zelf bepaalt voor hoeveel ANW-diensten u zich daarnaast nog beschikbaar wilt stellen.
Volg daarbij uw hart en persoonlijke wensen en mogelijkheden. Probeer enige afstand te houden van de natuurlijke neiging van huisartsen om problemen van anderen op te willen lossen.
Geef voor 2013 alleen het totaal aantal diensten op dat u zelf hebt gedaan en nog gaat doen. Niet de diensten die u hebt verkocht aan een waarnemer. Het invullen van de enquête kost u* hooguit 5 minuten.
Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking!
* De enquête staat alleen open voor BIG-geregistreerde huisartsen.

Deze enquête is gesloten per 11 oktober 2013